Tầm nhìn chiến lược

I. Sứ mạng:

Thực hiện mục tiêu chủ yếu là tương trợ giữa các thành viên.

II. Tầm nhìn:

  • Cùng với chính quyền địa phương góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của bà con nông dân An Giang.
  • Giữ vững danh hiệu là 1 trong những QTD có chất lượng, uy tín hàng đầu cả nước.
  • Duy trì, giữ vững danh hiệu QTD xếp loại I theo quy chế xếp loại của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong suốt thời gian qua

III. Định Hướng

1. Với xã hội:

Sự tồn tại và phát triển của QTD Mỹ Hòa luôn hài hòa với lợi ích xã hội, lợi ích cộng đồng.

2. Với khách hàng, thành viên:

  • Đồng hành, lắng nghe, chia sẽ, tư vấn khách hàng và thành viên trong việc sử dụng vốn vay đem lại hiệu quả cho thành viên.
  • Khách hàng và thành viên đến với QTD Mỹ Hòa như đến ngôi nhà chung của mình.
  • Thực hiện theo slogan: Cùng đến cùng phát triển.

3. Với nhân viên:

  • Có chương trình, kế hoạch đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên và đội ngũ kế thừa.
  • Hướng tới sự công bằng, đánh giá năng lực, phân công công việc phù hợp với khả năng để hoàn thành công việc tốt và có hiệu quả.
  • Có những chế độ khen thưởng kịp thời nhằm khích lệ tinh thần phấn đấu. Kỷ luật đúng lúc, đúng người khi mắc phải sai phạm.
  • Quan tâm đến đời sống, gần gũi giúp đỡ CBNV khi gia đình gặp khó khăn.