QTD Mỹ Hòa và mái ấm ATV

 Mái ấm ATV – Nguyễn Thị Nhiễu (27-08-2016)


Mái ấm ATV – Đặng Văn Ất (02-07-2016)


 Mái ấm ATV – Nguyễn Văn Hùng (04-06-2016)


 Mái ấm ATV – Trần Văn Hậu (12-03-2016)


 Mái ấm ATV – Đào Thị Loan Phượng (09-01-2016)


Mái ấm ATV – Nguyễn Thị Diệu (12-12-2015)


Mái ấm ATV – Võ Thị Hà (24-10-2015)


Mái ấm ATV – Nguyễn Thị Cọp (31-01-2015)


Mái ấm ATV – Trương Văn Mít (20-09-2014)