Giới thiệu

I. Lịch sử phát triển

Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa được thành lập ngày 25/04/1998 và đi vào hoạt động từ đó, với số lượng nhân sự là 7 người, 3 người HĐQT và 1 kiểm soát.

IMG_2408

Đại hội thường niên nhiệm kỳ V (2016-2020)

Năm đầu tiên ra đời, QTD Mỹ Hòa với một trụ sở chính và 3 địa bàn hoạt động. Sau 18 năm hoạt động hiện nay đơn vị đã có 1 trụ sở chính, 2 phòng giao dịch, 2 điểm giao dịch và 13 địa bàn hoạt động với lượng khách hàng tiền gởi cao.

II. Địa bàn hoạt động và các điểm giao dịch

1/ Địa bàn

Phường Mỹ Xuyên, phường Đông Xuyên, phường Mỹ Hoà, xã Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trạch, xã Mỹ Khánh.

2/ Các điểm giao dịch

Trụ sở chính đặt tại phường Mỹ Hoà.

HoiSo

——————————————————————————————–

Phòng Giao Dịch Số 1

PGD so1

——————————————————————————————–

Phòng Giao Dịch Số 2.

(Địa bàn hoạt động: Xã An Hoà, Xã Bình Hoà)

BinhHoa

——————————————————————————————–

Điểm giao dịch Vĩnh Phú.

(Địa bàn hoạt động: Xã Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Nhuận.)

Vinh phu

——————————————————————————————–

Điểm giao dịch Vĩnh Bình.

(Địa bàn hoạt động: Xã Vĩnh An, Xã Vĩnh Bình, Xã Tân Phú.)

 

Vinh Binh

III. Ý nghĩa logo, thương hiệu 

Logo-QTD-MyHoa-2-for-gioi-thieu

Xây dựng, phát triển thương hiệu: sự khác biệt để tạo ấn tượng, thu hút khách hàng đến giao dịch với QTD Mỹ Hòa, cụ thể sự khác biệt như:

Màu sắc: chọn màu thương hiệu là xanh, vàng với ý nghĩa màu xanh, màu vàng lúa chín. Bảng hiệu cũng như đồng phục của QTD Mỹ Hòa luôn chọn màu xanh, vàng là màu cơ bản.

Slogan: “Cùng đến , cùng phát triển” với hình ảnh “đồng tiền tròn cắt đôi”, “đồng tiền tròn” biểu tượng của sự hoàn hảo, sự thịnh vượng và no đủ, còn “cắt đôi” có ý nghĩa là một đồng lợi nhuận – đơn vị giữ lại ½ – chia sẻ thành viên và xã hội ½.

Phương tiện đi lại: trang bị 14 chiếc xe máy đồng bộ có hình logo và slogan của QTD.

– Văn hóa trong doanh nghiệp:

  • 15 phút thiền mỗi buổi sáng.
  • Ý thức trong tác phong, ngôn phong khi tiếp xúc với khách hàng và thành viên QTD.
  • Chấp hành chủ trương và pháp luật Nhà nước.
  • Cá nhân mỗi nhân viên với:
    • Công việc: Tận tụy – Trách nhiệm
    • Với tập thể: Đoàn kết – Trung thực – Cần mẫn – Quyết tâm
  • Được UBND thành phố Long Xuyên tặng danh hiệu “Doanh nghiệp văn hóa” ngày 01/02/2012.